แปลนอาคาร - ชั้นที่ 1

แปลนอาคาร - ชั้นที่ 1 บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์ มอลล์
แปลนอาคาร - ชั้นที่ 1  >>   บ้านยาเมืองทอง

บ้านยาเมืองทอง

“บ้านยาเมืองทอง” ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรในรูปแบบร้านยาคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้การดูแล และให้คำปรึกษาด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีมาตรฐาน ภายใต้การดูแลจากทีมเภสัชกร ที่มีความชำนาญในด้านกลุ่มยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บ้านยาเมืองทองจึงมีความพร้อมในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อจัดจำหน่าย ตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีด้านการแพทย์ เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจดูแลสุขภาพได้รับสินค้าและบริการที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ยา อย่างถูกวิธี เพื่อนำมาใช้ใน การรักษาและป้องกันโรค นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องอย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลที่ต้นเหตุ การเกิดโรค เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวห่างไกลโรคร้าย สุขภาพกายใจ แข็งแรง

เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา: 10:00-22:00 น.
   
โทรศัพท์: 09 8292 2426
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/muangthongmedhouse