แปลนอาคาร - ชั้นที่ 1

แปลนอาคาร - ชั้นที่ 1 บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์ มอลล์
แปลนอาคาร - ชั้นที่ 1  >>   ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสถานบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านธุรกรรมการเงินครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการรับ ฝาก-ถอนเงิน การโอนเงิน การให้กู้ยืมประเภทต่าง ๆ บริการด้านการค้าต่างประเทศ และบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งที่เป็นบริษัท ขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย เพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโครงการบีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์ เมืองทองธานี

เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา: 10:00-18:30 น.
   
โทรศัพท์: 0 2005 1235-8
เว็บไซต์: www.scb.co.th
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/scb.thailand