แปลนอาคาร - ชั้นที่ 2

แปลนอาคาร - ชั้นที่ 2 บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์ มอลล์

Studylicious

โรงเรียนสตั๊ดดี้ลิเชียส (Studylicous) เป็นโรงเรียนที่สอน 3 หลักสูตรด้วยกันได้แก่ Singapore Maths หลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นนำของโลก ภาคภาษาอังกฤษมุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยง ให้เห็นภาพจนเข้าใจเหมาะสำหรับน้องๆอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 , Jumping Clay ให้ความรู้ด้านศิลปะการปั้นตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง มีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะกับเรียนตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ,  Studylicious Early English หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อหลักในการเรียน เด็กๆจะได้ เรียนรู้คำศัพท์ การออกเสียง การอ่าน การพูด การเขียน บทเรียนจะถูกออกแบบมาให้มีความสนุกสนานและมีกิจกรรมให้ทำอยู่เสมอ เหมาะสำหรับน้องๆอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนสตั๊ดดี้ลิเชียส สาขาบีไฮฟ เมืองทองธานี มีหลักสูตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหลัก หลักสูตรเสริม และหลักสูตรพิเศษ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา: จันทร์-ศุกร์ เวลา 13:00-19:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00-19:00 น.
   
โทรศัพท์: 09 7123 9116, 0 2003 2739
อีเมล์: studylicious.beehive@gmail.com
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/pages/StudyLicious-Beehive