แปลนอาคาร - ชั้นที่ 2

แปลนอาคาร - ชั้นที่ 2 บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์ มอลล์

Top One

สถาบันเสริมทักษะ Top One มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยเริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เพื่อให้สนุกกับการเรียนในรูปแบบเฉพาะบุคคล เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่ดีและเน้นเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป และเชื่อมั่นว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด

เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา: 10:00-20:00 น.
   
โทรศัพท์: 0 2073 9982, 09 6695 1645
เว็บไซต์: www.toponeschool.com
เฟสบุ๊ค: Top One บีไฮฟ เมืองทอง