รายละเอียดข้อมูลโครงการ

map
  • เจ้าของโครงการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จำกัด เลขที่ 47/569-576 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา ชั้น 10 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายซุยฮัง กาญจนพาสน์ และนายซุยพาง กาญจนพาสน์ กรรมการผู้มีอำนาจ ทุนจดทะเบียน 5,320,000,000 บาท
  • ชื่อโครงการ MORI CONDOMINIUM พื้นที่โครงการรวมทั้งหมดประมาณ 6–2–90.4 ไร่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 134120, 134125 และ 112768 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการมีทั้งหมด 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยและร้านค้า สูง 16 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักอาศัย จำนวน 1040 ยูนิต และร้านค้าจำนวน 20 ยูนิต และอาคารสูง 5 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร มีร้านค้า 23 ยูนิต และที่จอดรถ เริ่มก่อสร้างและปรับปรุงอาคารประมาณกลางปี 2565 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ กลางปี 2566
  • พื้นที่ส่วนกลาง สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย พื้นที่จอดรถประมาณ 35% พื้นที่สวน ระบบ CCTV / Key Card เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลิฟต์โดยสารจำนวน 8 ตัว
  • ใบอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตและจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใด
  • ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองโครงการข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า