รายละเอียดข้อมูลโครงการ

map
  • เจ้าของโครงการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จำกัด เลขที่ 47/569-576 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา ชั้น 10 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายซุยฮัง กาญจนพาสน์ และนายซุยพาง กาญจนพาสน์ กรรมการผู้มีอำนาจ ทุนจดทะเบียน 5,320,000,000 บาท
  • โครงการ MORI CONDOMINIUM พื้นที่โครงการรวมทั้งหมดประมาณ 7-0-58.9 ไร่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 134120 โฉนดเลขที่ 134125 โฉนดเลขที่ 112768 โฉนดเลขที่ 112767 และ โฉนดเลขที่ 118658 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • โครงการมีทั้งหมด 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 16 ชั้น และชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร(ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1,040 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 20 ห้อง) และอาคารสูง 5 ชั้น และชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร (ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์(ร้านค้า) 23 ห้อง)
  • อาคารทั้ง 2 อาคาร ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใด
  • โครงการ MORI CONDOMINIUM อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณปลายปี 2567
  • ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองโครงการข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า