ดูแลใส่ใจแบบครบวงจร

โมริ คอนโดมิเนียม เติมเต็มความสุขให้เป็นทวีคูณ เพื่อให้ลูกบ้านและเจ้าของร่วมในโครงการของเราได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย
พร้อมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่เพื่อตอกย้ำวัฒนธรรมการอยู่อาศัยร่วมกันแบบครบวงจร
บริหารจัดการโดย

บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ (LPP)

www.lppproperty.co.th
บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ (LPP) ให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมการบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกรูปแบบ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รับรองด้วยผลงานการบริหารกว่า 260 กว่าโครงการ ทั้งคอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยแนวราบ รวมถึงอาคารเชิงพาณิชย์ ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
LPP มีความมุ่งหวังในการมอบบริการที่มากกว่าการดูแลรักษาอาคาร พื้นที่ส่วนกลาง ให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม และพร้อมใช้งาน แต่ยังต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมการอยู่ร่วมกัน ความเป็นมืออาชีพและระบบการทำงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จกว่า 30 ปี ที่เราได้มอบให้กับโครงการที่เราบริหาร รวมไปถึงการสร้างสมดุลระหว่างผู้พักอาศัย ผู้ใช้บริการพื้นที่ คณะกรรมการนิติบุคคล คู่ค้า และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการบริหารจัดการการอยู่อาศัยที่เน้นความสะดวกสบายและปลอดภัยตามแนวคิด “Smooth Your Living”
ภายใต้การลงนามในสัญญาจ้าง LPP ในการบริหารและจัดการอาคารชุดโครงการ Mori Condominium มีขอบข่ายงานที่ครอบคลุมถึง

1. วางระบบและเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าบริหารอาคารชุด มีรายละเอียดดังนี้

 • เป็นพยานตรวจรับมอบพื้นที่ส่วนกลางและงานระบบ พร้อมให้ความเห็น
 • วางแผนการบำรุงรักษาเชิง Preventive Maintenance
 • วางมาตรฐานแผนฉุกเฉินต่างๆ
 • วางระบบการบริหารพื้นที่จอดรถ และเส้นทางเดินรถ
 • วางระบบบัญชีการเงิน
 • วางงบประมาณ
 • จัดทำร่างข้อบังคับ และระเบียบการพักอาศัยให้
 • จัดทำแผนงานบริหารอาคาร
 • นำเสนอที่ปรึกษาด้านประกันภัย
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในโครงการ
 • วางแผนการบำรุงรักษางานสวน ความสะอาด และ รปภ.
 • วางแผนอัตรากำลังงานสวนและความสะอาด และ รปภ.
 • วางแผนอนุรักษ์พลังงาน
 • ทำ Risk Assessment

2. บริหารจัดการเมื่อเป็นนิติแล้ว

 • งานบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ระบบทางวิศวกรรม
 • การดูแลทางด้านบัญชี-การเงิน การจัดงบประมาณ
 • การบริหารจัดการทั่วไปที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและการพักอาศัย
 • ดูแลสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย

Logo Mori Condominium

พักผ่อนภายใต้ธรรมชาติอันร่มรื่น
สัมผัสได้ถึงความสุขที่เรียบง่าย

ติดต่อสำนักงานขาย โทร. 064 180 2244, 064 182 2245
ซ.หมู่บ้านเมืองทองธานี โครงการป๊อปปูล่าคอนโด
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทุบรี 11120